Domov / Prírodné liečivá / Bunkové soli

Bunkové soli

Tkanivové soli,  Schüsslerove soli či bunkové soli. Na bunkovej úrovni pomáhajú napraviť deficit jednotlivých minerálnych látok vo vnútri bunky i upraviť správne rozdelenie jednotlivých látok medzi vnútorným a vonkajším prostredím.